RSS

Secondary menu

You are here

Šta je to seveso postrojenje?

Seveso postrojenje, odnosno postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih, jeste tehnička jedinica unutar kompleksa gde se opasne materije proizvode, koriste skladište ili se njima rukuje. Postrojenje uključuje svu opremu, zgrade, cevovode, mašine, alate, interne koloseke i depoe, dokove, istovarna pristaništa, skladišta ili slične građevine na vodi i kopnu, a koje su nužne za funkcionisanje postrojenja. Zaštita od hemijskog udesa kod seveso postrojenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (''Sl.glasnik RS'' 135/04 i 36/09) nalazi se u nadležnosti republičke inspekcije za zaštitu životne sredine.